Citáty

… úryvky z behaviorálnej ekonómie.

Ak máš iba kladivo, každý problém vyzerá ako klinec.
Abraham Maslow

We are quick to forget that just being alive is an extraordinary piece of good luck, a chance occurrence of monstrous proportions.
Nassim Taleb

Tak ľahko zabúdame, že už len to, že žijeme, je mimoriadny kus šťastia, náhodná udalosť obrovských rozmerov.

The instability of preferences produces a preference for stability.
Daniel Kahneman, 2011

Nestabilita našich preferencií má za následok preferenciu stability. Môj obľúbený výrok, na ktorý si spomeniem vždy, keď sa neviem pohnúť z miesta. Keďže nevieme čo chceme, radšej ostávame tam, kde sme.

Bohatým mužovom je každý, kto zarába viac, ako partner manželkinej sestry.
Rory Sutherland

Všetko je relatívne…

People think about life in terms of changes, not levels. Those can be changes from the status quo or changes from what was expected, but whatever form they take, it is changes that make us happy or miserable.
Richard Thaler

O živote premýšľame v kontexte odchýlok, nie stavov. Môže ísť o zmeny oproti súčasnosti, alebo rozdiely od očakávania. Môžu mať rôzne formy, ale práve odchýlky sú vždy tým, čo nám spôsobuje radosť, ale aj utrpenie.

If money doesn’t make you happy then you probably aren’t spending it right.
Daniel Gilbert, 2010

Ak vám peniaze neprinášajú šťastie, pravdepodobne ich nemíňate správne.

Actions generate more regret in the short term, but it’s inactions that produce more regret in the long run.
Thomas Gilovich, 1995

Dnes nás možno viacej mrzia veci, ktoré sme urobili ale z dlhodobého hľadiska ľutujeme hlavne príležitosti, ktoré sme nevyužili.

To control our consumption, we pay more for less of what we like too much.
Richard Thaler, 1999

V mene sebakontroly sme niekedy ochotní zaplatiť viac za menšie množstvo niečoho, čo máme príliš radi. (Alebo prečo sa coca-cola nepredáva v bandaskách a prečo je malá plechovka taká drahá).

Nothing in life is quite as important as you think it is while you are thinking about it.
David Schkade & Daniel Kahneman, 1998

Nič v živote nie je až také dôležité, ako si myslíš že je, keď o tom práve premýšľaš.