Bio

Matej Lorko, 31 rokov, matej.lorko[at]gmail.com

Moje zameranie

  • behaviorálna ekonómia
  • ekonomické experimenty
  • projektový manažment
  • rozhodovanie a odhadovanie za rizika a neistoty
  • strategické interakcie a teória hier
  • stimuly a nudge

Súčasné projekty

Výskum Anchoring in task duration estimation MGSM, Sydney
Výskum Historical information and project estimates MGSM, Sydney
Výskum The role of incentives in task duration estimation MGSM, Sydney
Školenie Rozhodovanie a odhadovanie – poznatky z behaviorálneho výskumu Pre manažérov, marketérov a predajcov
Školenie Strategické rozhodovanie a behaviorálna teória hier Pre manažérov a HR
Prednášky Behavioral economics for MBA Macquarie University
Prednášky Základy experimentálnej a behaviorálnej ekonómie Košice
Workshopy pre verejnosť http://lorko.sk/workshopy-a-skolenia-rozhodovanie-odhadovanie/
GEM https://www.gemconnect.com.au/ Youth support program

Konferencie a vedecké prezentácie

Jún 2017 Max Planck Institute for Human Development Berlín
September 2017 European Economic Science Association Viedeň
Október 2017 Slovak Economic Association Košice
November 2017 Masarykova Univerzita Brno
Február 2018 Asian Pacific Economic Science Association Brisbane
Máj 2018 Young Economist Meeting Brno
Jún 2018 World Economic Science Association Berlín
September 2018 Slovak Economic Association Bratislava

Vzdelanie a prax

2005 – 2008 VUT Brno, Manažérska informatika (Bc.)
2008 TAMK University of Applied Sciences, Tampere, Fínsko
2008 – 2010 VUT Brno, Riadenie a ekonomika podniku (Ing.)
2010 – 2016 U. S. Steel Košice, IT Project Manager
2014 Project Management Professional (PMP)
2016 – Macquarie Graduate School of Management, Sydney – Výskum

Neúspechy

2010 Výstavba želenzničného tunelu, Štokholm, Švédsko (brigáda)
2014 Internetový portál o turistike na Slovensku

Športové ciele

Turistika Všetkých 9 voľne prístupných tatranských vrcholov
(Jahňací štít, Kôprovský štít, Kriváň, Ostrva, Predné Solisko, Rysy, Slavkovský štít, Veľká Svišťovka, Východná Vysoká)
Turistika Prechod hrebeňom Nízkych Tatier
Turistika Prechod hrebeňom Malej Fatry
Beh Polmaratón
Beh Maratón
Triatlon Polovičný
Triatlon Klasický (Olympijský)