Ako byť o krok vpred: Rozhodovanie z pohľadu behaviorálnej vedy

100 % vašich…

zákazníkov sú ľudia. partnerov sú ľudia. zamestnancov sú ľudia.
Ako sa rozhodujú o tom, či si kúpia váš produkt alebo službu, a ako ich získať na svoju stranu? Ako s nimi efektívne vyjednávať a ako si vytvoriť a udržať dlhodobo prospešné vzťahy? Ako s nimi efektívne komunikovať a ako ich motivovať?

Porozumenie mechanizmom ľudského rozhodovania a správania je kľúčovou podmienkou úspechu vašich produktov, služieb, a celej organizácie. Drvivá väčšina rozhodnutí sa nezakladá na dôkladnom vyhodnotení situácie, či na systematickom porovnaním plusov a mínusov. Správanie sa väčšinou odvíja od rozhodnutí na podvedomej, či emočnej úrovni, a ľudia ho často nevedia racionálne zdôvodniť. 

 

Workshop „Ako byť o krok vpred“

Workshop sa zameriava na najdôležitejšie vzory ľudského správania, odhalené počas desaťročí behaviorálneho výskumu v psychológii, ekonómii a sociológii. Dozviete sa, ako sa ľudia rozhodujú, ako je správanie ovplyvňované rôznym rozhodovacím kontextom, a tiež ako je možné tieto poznatky využiť pri dizajne a komunikácii vašich produktov a služieb, ale aj vnútropodnikových procesov.


Počas workshopu budete aktívne riešiť rozhodovacie problémy a strategické hry, s cieľom hlbšie porozumieť mechanizmu svojho vlastného rozhodovania. Svoje premýšľanie a správanie si budete môcť porovnať s výsledkami rôznych behaviorálnych experimentov. Zároveň budete navrhovať behaviorálne riešenia na problémy, ktorým čelíte vo svojej organizácii. Na workshope sa tak naučíte lepšie predvídať ľudské správanie, ale tiež efektívne usmerniť rozhodnutia svojich zákazníkov, obchodných partnerov, či zamestnancov smerom k win-win riešeniam.

 

Ako workshop prebieha a pre koho je určený?

Workshop je trojdňový. Prvý deň je zameraný na poznatky z výskumu individuálneho rozhodovania a odhadovania, druhý deň je zameraný na strategické interakcie („hry“), vyjednávanie a motiváciu. Počas tretieho dňa účastníci navrhujú a diskutujú behaviorálne riešenia na konkrétne problémy, ktorým aktuálne čelia.

Workshop prebieha v malých skupinách, ktoré umožňujú dostatočne individuálny prístup, ale zároveň tiež efektívnu spätnú väzbu od ostatných účastníkov. Je možné ho realizovať pre tím z jednej organizácie – výhodou je hlbšie zameranie sa na konkrétne problémy, ale aj pre skupinu účastníkov z rôznych organizácií – výhodou je širší záber a výmena skúseností.

Workshop je vhodný najmä pre projektových manažérov, HR manažérov, customer relationship manažérov a team leaderov, ale aj pre predajcov a marketérov.

 

Rámcový program workshopu

Deň 1 – Poznatky z výskumu individuálneho rozhodovania a odhadovania

Porozumenie procesu rozhodovania a odhadovania

 • Ako sa ľudia rozhodujú?
 • Ako sa tvoria rozhodnutia na podvedomej a emočnej úrovni?
 • Ako ľudia pracujú s dátami a štatistikami?
Aktivita – riešenie rozhodovacích problémov.
Individuálne rozhodnutia

 • Aké systematické tendencie a vzorce správania boli odhalené výskumom?
 • Ako vplýva na správanie kontext a rozhodovacie prostredie?
 • Ako ľudia typicky pracujú s faktormi času, rizika a neistoty?

Deň 2 – Poznatky z výskumu strategických situácií

Strategické interakcie

 • Kedy je lepšie spolupracovať a kedy radšej hrať na vlastné tričko?
 • Ako vytvoriť a upevňovať vzájomne výhodné vzťahy prostredníctvom princípov dôvery, férovosti a reciprocity?
 • Ako zabezpečiť efektívnu koordináciu a spoluprácu na dosahovaní spoločných cieľov?
Aktivita – strategické hry.
Vyjednávanie a motivácia

 • Ako sa pripraviť na vyjednávanie?
 • Ako získať pri vyjednávaní výhodu?
 • Ako efektívne motivovať (alebo aspoň nedemotivovať) zamestnancov?

Deň 3 – Od poznatkov k výsledkom

Diskusia – súčasné problémy, ktoré riešite vo vašej organizácii.
Behaviorálne intervencie

 • Ako vymyslieť a nadizajnovať behaviorálne intervencie?
 • Ako otestovať ich účinnosť pomocou experimentov a spoľahlivo vyhodnocovať výsledky a efekty?
 • Ako vyvodzovať závery o účinnosti intervencií v prípade, že sú k dispozícii iba neexperimentálne dáta?

Tvorba riešení šitých na mieru (skupinová aktivita)

Prezentácia navrhnutých riešení.

Diskusia – zdokonaľovanie navrhnutých riešení a ich rozšírenia.

 

Lektor

Matej Lorko (Bio)

 • vyštudoval PhD program experimentálnej a behaviorálnej ekonómie na Macquarie University v Sydney
 • v súčasnosti pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 • prednáša Behaviorálnu ekonómiu na Wirtschaftsuniversität vo Viedni
 • poskytuje poradenstvo pre rôzne organizácie, vrátane poisťovne Allianz, HC Košice, JTI Slovensko, Slovak Business Agency a Behavioral Insights Unit, New South Wales
 • svoj výskum, často inšpirovaný manažérskymi skúsenosťami z U.S. Steel, publikuje v renomovaných vedeckých žurnáloch, zaradených v zozname Financial Times Top 50, píše o ňom napríklad aj Forbes
 • pravidelne prezentuje na konferenciách a vedeckých workshopoch na celom svete (napr. Vancouver, Los Angeles, Sydney, Brisbane, Abu Dhabí, Berlín, Viedeň)

 

Máte záujem?

Ozvite sa na matej@lorko.sk alebo vyplňte nasledujúci formulár.