Rozhodovanie

Rozhodovanie a odhadovanie

Štúdiom rozhodovania a odhadovania sa zaoberám už niekoľko rokov. Vedecké zistenia o tom, ako a prečo ľudia reagujú na konkrétne podnety spájam so situáciami zo života, aj z biznisu. Môj blog je pre každého, kto chce lepšie spoznať myslenie a správanie seba, ale aj ľudí vo svojom okolí.

Verím, že každý z nás chce robiť lepšie rozhodnutia. Často sme ale voči svojmu vlastnému správaniu príliš slepí. Myslíte si, že pre vás to neplatí? Skúste začať napríklad nasledujúcim blogom: O tom, ako slepé opice porážajú odborníkov z praxe 🙂

Intuícia alebo racionalita?

Každý náš deň sa skladá z obrovského množstva drobných rozhodnutí. Niektoré zvažujeme dôkladnejšie a snažíme sa byť racionálni, ale drvivá väčšina rozhodnutí prebieha tak rýchlo, že si ich často ani neuvedomíme. Aký je rozdiel medzi intuitívnymi a systematickými rozhodnutiami? Akým spôsobom naše podvedomie vyhodnocuje príležitosti a ako pôsobia zmeny rozhodovacieho prostredia na intuitívne úsudky? Do akej miery sme ovplyvniteľní?

Teória a skutočnosť

Proces rozhodovania vyzerá podľa teórie zhruba nasledovne:

 1. Definovanie problému
 2. Stanovenie cieľov
 3. Definovanie kritérií
 4. Identifikácia alternatív
 5. Posúdenie alternatív vzhľadom na kritériá
 6. Výber optimálneho rozhodnutia

Ako prebieha proces rozhodovania v skutočnosti? Možno skôr nasledovne:

 1. Zistím, že mám nejaký problém
 2. Okamžite prichádzam na nejaké riešenie
 3. Presvedčím sám seba o tom, že moje riešenie je správne
 4. Identifikujem ďalšie alternatívy, len aby boli
 5. Presvedčím sám seba o tom, že tieto alternatívy sú nevhodné
 6. Som ešte viac presvedčený o správnosti rozhodnutia z kroku 2

Systematické chyby a omyly

Psychológovia už niekoľko desaťročí uskutočňujú rôzne experimenty, ktorými skúmajú základné chyby, ktorých sa dopúšťa naša intuícia. Vďaka týmto výskumom vieme identifikovať situácie, v ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že naše rozhodnutia, odhady, či správanie nebudú optimálne. Lepšie pochopenie ľudského uvažovania nám zároveň umožňuje definovať spôsoby, vďaka ktorým sa môžeme rozhodovať lepšie. Pekný súhrn typických neracionálnych vzorcov správania ponúka nasledujúci obrázok:

Rozhodovanie - kognitívne omyly
Rozhodovanie – kognitívne omyly

 Chcete sa dozvedieť viac?

Prečítajte si o tom, čím sa zaoberá behaviorálna ekonómia, ako prebieahajú ekonomické experimenty, alebo si prečítajte niektorý z mojich blogov.

Rád sa s vami stretnem na niektorom z mojich workshopov.

A ak máte otázky alebo komentáre, určite ma kontaktujte 🙂

 


Moja FB stránka:


Môj obľúbený výrok:

Nestabilita našich preferencií má za následok preferenciu stability. Keďže nevieme čo chceme, radšej ostávame tam, kde sme.
Nestabilita našich preferencií má za následok preferenciu stability. Keďže nevieme čo chceme, radšej ostávame tam, kde sme.